न्ह म्ह ʔ

सर्व. – यी – this (ङ्‌छिदो ओ मेत्दङ्। – मेरो हातमा यी   छैन ।)

ओक् अ.क्रि. – बास्छ – crowing of a cock (कसेत्लाम् वापा ओक्। – बिहान भाले बास्छ ।)

ओक् ना. – बारी – farm (बाखा सालो ओक धोक्मादोत् । – माटो धुलिनेगरी बारी खन्‍नुपर्छ ।)

ओक्‍तो ना. – औषधि – medicine (रोप्‌दिपाआ ओक्‍तो चामादोत्। – बिरामी हुँदा औषधि खानुपर्छ ।)

ओक्‍मा स.क्रि. – बेर्नु – bend (थङ्‌मायु ओक्मा दोत् । – गुन्द्री बेर्नुपर्छ।)

ओक्‍मा स.क्रि. – भाले बास्नु – crow a cock (वापा ओक्मागरि लिसा। – भाले बास्ने समय भयो ।)

ओक्‍वारि ना. – मौवा – a kind of tree (ओक्वारि बेता । – मौवा फुल्यो ।)

ओगि/ओघि ना. – सुठुनी – sweet potato (उन्दाकु ओगि अन्ढा लेम्। – सानो-सानो सुठुनी बढी गुलियो हुन्छ ।)

ओङ् ना.यो. – सँग – with (खाबा ओङ् चासुम् ओङ् वाहुत् इत्‌नि पपुक्साचि । – खाबा र चासुम खोलातिर गए ।)

ओङ्‌मा ना. – सल्ला – pine tree (लङ्‌वाखाया ओङ्‌मा लित्मायाङ्। – खरबारीमा सल्ला रोपेको छ ।)

ओङ्‌वा ना. – खोटो – resin (ओङ्‌वा मिदो लेत् । – खोटो आगोमा बल्छ ।)

ओत्मा स.क्रि. – भाँच्नु – break (दङ्‌रित् ओत्मा पेए । – निगालोबास भाँच्नु होइन ।)

ओधो क्रि.वि. – यहाँ – here (ओधो बेना । – यहाँ आऊ ।)

ओन् स.क्रि. – पिस्नु (जाँतो) – grind (खक्‍कु झान्ता ओन् । – ऊ जाँतो पिस्छ ।)

ओनोन्कु वि. – यत्रोयत्रो – showing the size of an object (ओनोन्कु मासा छुक्याङ्सो पुक्सा । – यत्रोयत्रो भालु उफ्रिदै गयो।)

ओन्‍कु वि. – यत्रो – (showing the size) (ओन्कु लुङ्वा बेत्‌दि । – यत्रो ढुङ्‌गो ल्याउ ।)

ओन्‍खामक् वि. – यति धेरै – this much (नम्मा किना ओन्‍खामक् तित्‍दोङ्‌कु ? – किन मलाई यति धेरै दिएको ?)

ओन्‍ङा/ओन्ङे/ओन्‌नि ङे वि. – यति नै – this much (ङा ओन्ङा पथेङा । – मलाई यति नै पुग्छ ।)

ओन्दाकु वि. – यत्रोयत्रो – sho ओन्‍ङा/ओन्ङे/ओन्‌नि ङे wing the size of an object (ओन्दाकु कबोक्वा ना थुम्पुङ् । – यत्रोयत्रो पात त ठूलो हुन्छ।)

ओन्मा स.क्रि. – पिस्नु (जाँतो) – grind (आइ सापाचा    ओन्मादोत् । – आज कोदो पिस्नुपर्छ ।)

ओन्‍ङ्हा अ.क्रि. – दगुर्छु – I run (ङा ओन्ङ्हा । – म दगुर्छु ।)

ओन्‍ढा वि. – यति धेरै – very much (ओन्‍ढा हासि । – यति धेरै धेरै बाड्‌यो।)

ओन्ताका वि. – यतिको – this much (वा ओन्ताका ता नालो  योक् । – पानी यतिको आयो भने पुग्छ ।)

ओन्दा वि. – this much (ओन्दा इत्‌दिचि । – यति यति देउ ।)

ओन्म्हा अ.क्रि. – कुद्‍नु – run (कसेत्लाम् कसेत्लाम् ओन्म्हा  दोत् । – बिहान बिहान कुद्‍नु पर्छ।)

ओन्ल्हेङ् वि. – यति जति (मात्रा) – this much (ओन्ल्हेङ्     बेत्‌दि । – यति जति ल्याउ ।)

ओन्ल्हेङ्‌कु वि. – यो जत्रो – as this size (ओन्ल्हेङ्‌कु मुयाङ् । – यो जत्रो छ ।)

ओमा स.क्रि. – भित्र ल्याउनु – bring inside (सङ् ओमा दोत् । – दाउरा भित्र ल्याउनुपर्छ ।)

ओम्पचि ना. – सेतो – white (नोङ् छोरोप् ओम्पचिचि केत् । – हिउँको थुप्रो सेतो देखिन्छ ।)

ओम्मा स.क्रि. – घेरा लगाउनु – go round (वामा ओम्मा बेत्मा दोत्। – पोथी घेरा हालेर ल्याउनुपर्छ ।)

ओह्या क्रि.वि. – यहाँ वर – here (ओह्या बेना । – यहाँ        आउ ।)

ओरोक्पा क्रि.वि. – छक्‍क – surprised (कादुम् एनुङ्‌कि ओरोक्पा पमेत्दोङ्। – तिम्रो कुरा सुनेर छक्‍क परेँ ।)

ओहोन् अ.क्रि. – कुद्छ – run (खान्वा ओहोन् । – मृग      कुद्छ ।)