न्ह म्ह ʔ

निपा. – हो – yes  (अ ङा बेन्ङाङा  । – हो म आउँदैछु ।)

निपा. – हो नि – yes (अ इ छोको ना मेत्दङ् ।- हो नि  सिस्नु त छैन ।)

इ तल्ल निपा. – हो नि त – yes, that’s right (अ इ तल्ल ङा ना ताओङ्लाओङ् । – हो नि त म त आइपुगेँ ।)

अक् ना. – एक – one (खक्‍कुचि अक् ङा पलिसाचि । – उनीहरू एक मुख भए ।)

अक्‍अक् ना. – एकएक – one each (खक्‍कुचि अक्अक् लुत बोङ्‌कोलोङ् मचाआ । – उनीहरू एकएक दाना आरू खाए ।)

अक्ढाङ् वि. – आधा – half (खन्‍नाआ पुरुप् अक्ढाङ् चोओ । – तिमी आधा काक्रा खाऊ ।)

अक्‍ता/अक्‍तात् वि. – एउटा – one (खक्‍कुबो कखिम्‌या अक्‍ता मुनिमा युङ्‌याङ् । – उसको घरमा एउटा बिरालो छ।)

अक्‍खेन् वि. – एक पाटा – one side (पुरुप् अक्खेन् चोओ । – काक्रा एक पाटा खाउ ।)

अक्‍ढाङ् वि. – आधा टुक्रा – half part (अक्ढाङ् उत्वा अन्‍नाआ दुङि। – आधा टुक्रा उखु तिमी खाउ ।)

अक्‌नि ना. – सँगै – together (खन्‍नाचि अक्‌नि पुक्साचि । – तिमीहरू सँगै जाउ ।)

अक्मा स.क्रि. – उघाउनु – scoop out (वा अक्मा दोता । – पानी उघाउनु पर्‍यो ।)

अक्‌मिन्मा स.क्रि. – एक मन/एक चित्त  – one mind (के अक्‌मिन्मा लिमाकिना खिप्मादोत् । – हामी एक मन/एक चित्त भएर पढ्नुपर्छ ।)

अखट्‌टे वि. – अप्ठ्‌यारो – difficult (अखट्‌टेदो फा मुमा दोत् । – अप्ठ्‌यारो परेको बेला सहयोग गरागर गर्नुपर्छ ।)

अन्ढाकु वि. – ठूला-ठूला – big/large (हेन्‍ना काढिलाचि अन्ढाकु मलिसा । – अब त तिम्रो सुगुरहरू (खसि पारेको) ठूला-ठूला भए ।)

अ निकु कानेइ निपा. – हो अरे है – yes, it is (आम्बा तुमाकु? अ नि कु कानेइ । – आँप पाकेको हो? हो अरे है ।)

अन्‌न्हि वि. – धेरै – many/much/more (मामा अन्‌न्हि साम्‌सि हेक्दा। – आमाले धेरै घास काट्नुभयो ।)

अन्ल्हेङ् वि. – धेरै – many/much/more (पापा अन्ल्हेङ् साखान् ताता । – बाबाले धेरै मासु ल्याउनु भयो ।)

अन्ल्हेङ्‌कु वि. – ठूलो – big/large (हेत्‌दि अन्ल्हेङ्‌कु मु । – हात्ती ठूलो हुन्छ ।)

अप्पगरि/ओप्पगरि क्रि.वि. – यतिबेला – now (अप्पगरि ङे ताओङ् लाओङ् कु । – यतिबेला नै म आइपुगेको हो ।)

अरयु क्रि.वि. – उहिले – ago (अरयु इ एन् सुम्तुम्‌चि मछेसाङा । – उहिले हाम्रा पुर्खाहरू जाँगरिला थिए ।)

अस ना. – दुई – two  (खाबाचोङ्‌आ सेत्लाम् अस प्वा खिनाचि तिइचि एइ। – खाबाचोङ्ले भोलि दुई बोट घर तरुल खन है ।)

असपोङ् ना. – दुई जना – two person (खन्‍नाचि असपोङ्‌मङ् बेनाचि ना । – तिमीहरू दुई जना नै आउ न ।)

लुप् ना. – बीस – twenty (आत्धेपा लुप् करा तुतुमाचि लाक्सुङ्चङ् । – अस्तिको दिन (दुई दिन अगाडि) बीसवटा कुखुराहरू बेचेँ ।)

अहन्‍कु वि. – ठूलो – big/large (अहन्‍कु वापा ताति । – ठूलो भाले ल्यायो ।)