न्ह म्ह ʔ

विभ. – ले – by (मुनिमाआ कोइमा लोकि । – बिरालोले मुसा समात्यो ।)

आइ अव्य. – आज – today (आइ ङ्बो ङ्‌खिम्दो लाक मेत्‌दिने । – आज मेरो घरमा साकेला नाचौं ।)

आइखि ना. – तल – downwards (आइखि मि लेत्याङ् । – तल आगो बल्दैछ ।)

आइना अव्य. – आज त – today (आइना ङा पकानङ् । – आज त मलाई फुर्सद हुँदैन ।)

आइपदोङ् क्रि.वि. – यो वर्ष – this year (आइपदोङ् देम् कदोङ् तबेत्याङ्? – यो वर्ष कति वर्ष पुग्यो ?)

आक्‍को/आपक्‍को ना. – दाजु – elder brother (खादोकङ् ततायाङ् आपक्‍को ? – कहाँबाट आउदै हुनुहुन्छ दाजु ?)

आक्मा अ.क्रि. – नाक लाग्नु – feel satisfy (साछुत् चेए नालो आक्मा खामेत् । – मासुको बोसो खाइयो भने नाक  लाग्छ ।)

आक्मादामा अ.क्रि. – सास रोकिएर रुन समेत नसक्नु – stoped respiration (एन् दाङ्‌या ढे मुए नालो आक्मादामा खामेत्। – ढाडमा हान्यौं भने सास रोकिएर रुन समेत सकिन्‍न ।)

आङ्‌मा स.क्रि. – सहनु – bear (एन् पक्‍काचिआ खाम रेन् नालो आङ्‌मा चामा इ । – आफुभन्दा ठूलाबडाले गाली गरे भने सहनुपर्छ नि ।)

आङ्लाबुङ् ना. – सुनाखरी – orchid (सङ्प्वादो आङ्लाबुङ्    बेता । – रुखमा सुनाखरी फुल्यो ।)

आडिखि क्रि.वि. – माथि – up/above (खक्‍कुचि आडिखि मबेन्पुङ्‌याङ्। – उनीहरू माथिबाट आइजादैछन् ।)

आतात्‍नङ्/आताप्‍नङ् ना. – पोहोर साल – last year (आतात्‍नङ् ना सामाचा निआकु । – पोर त कोदो निकै फलेको थियो।)

आत्‌दि क्रि.वि. – अस्ति – the day before yesterday (आत्‌दि मेसि तोका । – अस्ती भैसि ब्यायो ।)

आत्लोङ्/आत्लोङ्‌मङ् क्रि.वि. – अघि/अघि नै – earlier (आत्लोङ् सा पुक्‍सा ? – अघि को गयो ?)

आप्मा स.क्रि. – हान्‍नु – shoot (तालित्आ ङेप्पा आप्मा दोत् । – गेटिसले बाँदर हान्‍नुपर्छ ।)

आम्बा ना. – आँप – mango (आम्बा हालापेक्पेक् तुमा । – आँप पहेलै पाक्यो ।)

आम्मा स.क्रि. – हान्‍नु – strike (खन्‍ना तालित् आम्मा तलेन् ? – तिमीलाई गेटिस हान्‍न आउँछ ?)

आलाङ्‌ने ना. – धन्यवाद – thank you (ओन्कु तित्दोङ्,   आलाङ्ने । – यत्रो दिनुभयो, धन्यवाद ।)

आसे क्रि.वि. – हिजो – yesterday (आसे ओधोत्‌नि वा ताआ । – हिजो यता पानी पर्‍यो ।)

आहिप्प वि. – तल – lower (आहिप्प हेम्मा इत्‌नि पुक्सा । – तल्लो भेगतिर जाउ ।)

आह्या क्रि.वि. – उ पर – far (आह्या साचि मबेन्याङ् ? – उ पर को को आउदैछन् ?)

आह्याक्खा क्रि.वि. – पर – distance (मेसि परङ् इछित् आह्याक्खा सोत्‌दि । – भैंसिलाई चाँहि अलि पर सार ।)