न्ह म्ह ʔ

एइ निपा. – है – word used to suggest someone (योक आइ धोक्‌दि एइ । – पिडालु आज गोड है ।)

एत्‍तोङ् क्रि.वि. – अचेल – now adays (एत्‍तोङ् अन्ढा चुङ्    लियाङ । – अचेल जाडो धेरै छ ।)

एत्‍दङ् क्रि.वि. – सँधै – always (मुनिमाआ एत्‍दङ् साखान् खुस्‌सि चाआ । – बिरालोले सँधै मासु चोरेर खान्छ ।)

एत्‍नङ् अव्य. – कुन्‍नि – perhaps (खक्‍कु खिप्‌सि पुङ् हे पेकु  एत्‍नङ् ? – ऊ पढ्न जाने हो कि होइन कुन्‍नि ?)

एदवा ना. – त्यही दिन फर्किनु – return back same day (एदवा पुक्‍सादाआ । – पुगेर त्यही दिन फर्केर आउ ।)

एन्‌ सर्व. – हाम्रो – our (एन्‌ साप्‍तान् खोङ् नियाङ् । – हाम्रो गाउँ सुन्दर छ ।)

एन्‌चि सर्व. – हाम्रो – our (एन्‌चिबो एन्‌चि योक् तिदि । – हाम्रो सङ्‌गत् मिल्छ ।)

एन्‌ नि वि. – मिठो हुन्छ (सुन्‍न) – beautiful (छाम् एन्मा एन्‌    नि । – गीत सुन्‍न मिठो हुन्छ ।)

एन्‌निकु वि. – मिठो (सुन्‍न) – beautiful (अक्‍ता एन्‌निकु छाम् मुउ खाइ । – एउटा मिठो गीत सुनाउ त ।)

एन्‌निलो वि. – मिठो (सुन्‍न) – beautiful (एन्‌निलो पिमा दोत् । – मिठो बोल्नुपर्छ ।)

एन्बो सर्व. – हाम्रो – our (एन्बो एन्थाप्सङ् खेङ्‌मादोत् । – हाम्रो संस्कार पहिल्याउनु पर्छ ।)

एन्‍मा ना. – हाम्री आमा – our mother (एन्मा रोङ् कियाङ् । – हाम्री आमा खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ ।)

एन्‍मा स.क्रि. – सुन्‍नु – hear (ङापोङ् पिकु एन्मादोत् । – डापोङ् बोलेको सुन्‍नुपर्छ ।)

एन्म्हा स.क्रि. – ठेल्नु/घचेट्नु – push using lever (एन्म्हायुआ एन्म्हा दोत्। – गलले घचेट्नुपर्छ ।)

एन्म्हायु ना. – झम्पल/गल – lever (एन्म्हायुआ लिप्सुम्    लोस्सुम् । – गलले पल्टाइ निकाल्नुपर्छ ।)

एनि क्रि. – सुन – listen (ङ्दुम् एनि । – मेरो कुरा सुन ।)

एनि क्रि. – सुन्यो – heard (ङाआ बुदुङ्‌कु खक्‍कुआ एनि । – मैले बोलाएको उसले सुन्यो ।)

एनुङ् क्रि. – सुने – heard (ङाआ अक्‍ता दुम् एनुङ् । – मैले एउटा कुरा सुनेँ ।)

एनुङ्‌कि क्रि. – सुनेर – after hearing (तक्‍कु दुम् एनुङ्‌कि ङ्सोम् तुका। – त्यो कुरा सुनेर माया लाग्यो ।)

एलुङ् होङ् ना. – यलङ्गबर राजा – Yalambar king (यलुङ् होङ् कतोङ्‌या छेकाकु मन्‍ना। – यलम्बर राजा शिक्षित मानिस थिए ।)

एसि/वेसि ना. – नेभारो – fig (एसि तुम्पअङ् चाआनुम्। – नेभारो पाकेपछि खाऊ ।)