न्ह म्ह ʔ

ङ् सर्व. – मेरो जनाउने उपसर्ग – my (रिवा हुक्वा हिप्मा किना ङासा सेत्मा चामा दोत् । – रिवाको छाला खुर्केर माछा मारी खानुपर्छ ।)

ङसङ् वि. – जस्तै/उस्तै – like (खक्‍कु ना सा ङसङ् केता     ओङ् ? – ऊ त को जस्तो देखियो नि ?)

ङा सर्व. – म – I (ङा छाम् मुङा । – म गीत गाउँछु ।)

ङा ना. – मुख – mouth (ङ्बो ङ्ङा साङ्‌याङ् । – मेरो मुख सफा छ।)

ङाइ वि. – सुन्दरता – beauty (ङाइ मेत्दङ् । – सुन्दरता छैन।)

ङाकम् योङ्‌मा/ङा कम्मा ना. – मुख बार्नु – restrict food (खलि मुए पअङ् कथुकुक्‍पाआ ङाकम् योङ्‌मा दोत् । – खली पूजा गरेपछि घरमूलीले मुख बार्नुपर्छ ।)

ङाक्‌सि ना. – केरा – banana (साङ्‌रोङ्‌वा ङाक्‌सि लेम् । – साङ्‌रोङ्‍वा केरा गुलियो हुन्छ ।)

ङाकु ना. – वनकेरा – wild banana (ङाकु खुलाया पाक्‌दि । – वनकेरा जङ्‌गलमा फल्छ ।)

ङा/ङे निपा. – नै – only (खन्‍ना ङे बेना । – तिमी नै आउ ।)

ङा ना सर्व. – म त – I (ङा ना फिन्‍ङा । – म त उफ्रिन्छु ।)

ङालङ् ना. – अनुहार – face (ङा छाम् मुङा । – म गीत गाउँछु।)

ङालङ् तेप्मा क्रि. – मुख धुनु – wash face (कसेत्लाम् ङे एन् ङालङ् तेप्मा दोत् । – बिहानै मुख धुनुपर्छ ।)

ङात्मा स.क्रि. – फाड्नु – cut woods (हाप्पधेत्‌या ङात्मा   दोत्याङ्‌कु । – पारिपट्टि फाड्नु पर्नेछ ।)

ङान्वा वि. – सुन्दरता – beautiness (नाम्मेत् देम्ताका ङान्वा योक्‍कु? – बुहारी कतिको सुन्दर छिन् ?)

ङापोङ् ना. – कुल पुजारी – priest (ङापोङ् ताआ हे पे ? – कुल पुजारी आइपुग्नु भयो कि भएन ?)

ङाप्पा ना. – सम्धी – father of son in law/father of daughter in law (ङाप्पा पबेनेन् ? – सम्धी आउनु भएन ?)

ङाप्मा ना. – सम्धिनी – mother of son in law/mother of daughter in law (ङाप्मा नम्मा चियाङ् ? – सम्धिनी के गर्दै हुनुहुन्छ?)

ङास्वा ना. – सरङ् – a kind a basket to dry grains (ङास्वा    बाआ । – सरङ् बुन ।)

ङासा ना. – माछा – fish (रिवा हुक्वा हिप्मा किना ङासा सेत्मा चामा दोत् । – बबिस (रुखको प्रकार) को छाला खुर्केर माछा मारी खानुपर्छ ।)

ङासिवा ना. – ओठ – lip (ङ् ङासिवा खेता । – मेरो ओठ फुट्‍यो।)

ङाहङ् ना. – अनुहार – face (कङाहङ् सेक्‌सिआ ङेसा । – अनुहारको चमक हराइसकेको थियो ।)

ङिमा स.क्रि. – पकाउनु – cook (आहेत् बोक्साखान् ङिमा चामा दोत्। – भरै सुँगुरको मासु पकाई खानुपर्छ ।)

ङेत्मा स.क्रि. – राखिदिनु – put (खक्‍कु ङेत्मा हे पे ? – उसलाई राखिदिनु कि नदिनु ?)

ङेन्मा स.क्रि. – राख्‍नु – put (अक्‍कु ङेन्मा दोत् । – यो राख्‍नु पर्छ ।)

ङेप्पा ना. – बाँदर – monkey (आइपदोङ् ङेप्पाचिआ झारा सापाचा पचाआपुक्दा । – यो वर्ष बाँदरहरूले सबै कोदा खाइसके।)

ङेम्मा/ङेप्मा स.क्रि. – डाम्नु – brand (मिआ ङेम्मा पलिनिन् । – आगोले डाम्नु हुँदैन ।)

ङोङ्‌मा स.क्रि. – हल्लाउनु – shake (का निछा ङोङ्‌मा दोता । – भाइलाई हल्लाउनु पर्‍यो ।)

ङोमा स.क्रि. – भुट्नु – fry (बङ्‌कु ङोमा किना चामा चानि । – जुनेलो भुटेर खान मिठो हुन्छ ।)

ङोमा वि. – मिठो (स्वाद)  – testy (बोमाक् ङोमा । – सिलाम मिठो भयो ।)

ङोम्मा चामा वि. – मुख मिठ्‍याउनु – sweeten the mouth (कङ्‌ङा ङोम्मा चामा पुस्‌सि । – उसको मुख मिठ्‍याउन थाल्यो।)