न्ह म्ह ʔ

झक्‍क/झोक्‍क ना. – डाली – a basket (झोक्‍क दो चा लाम्मा  दोत् । – डालीमा कोदो टिप्नुपर्छ ।)

झङ्तुप् ना. – जम्काभेट – unexpected meeting or sudden collision (खक्‍कुचि झङ्तुप् नि पतुपाचि । – उनीहरू जम्काभेट भए ।)

झान्ता ना. – जाँतो – grinder (सापाचा झान्तादो ओन्मा किना चाखङ् चामा दोत् । – कोदो जाँतोमा पिसेर ढिडो खानु पर्छ ।)

झान्‌नि वि. – ठाडो – straight up (खक्‍कुबो कनाबेरेक् झान्‌नि मुउङेसि । – उसको कान सिधा ठाडो पारेको थियो ।)

झारा वि. – सबै – all (के झारा तोङ्‌मा किना युङ्‌मा दोत् । – हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ ।)

झाराकु वि. – सबै चिज – all things (झाराकुचि कोप्मा ङेन्माचि मदोत्। – सबै चिज समेटेर राख्‍नुपर्छ ।)

झुप् ना. – दश – ten (आइ काबो काखिम्‌या झुप् करङ् ताओङ्। – आज तिम्रो घरमा दश पटक पुगेँ ।)

झुप्‍अक् ना. – एघार – eleven (खक्‍कु आइ दोकङ् झुप्अक् कदोङ्दो वाङा । – ऊ आजबाट एघार वर्षमा लाग्यो ।)

झुप्‍अस ना. – बाह्र – twelve (वामाआ झुप्अस कलुत् वादिन्‌चि कुप्दाङिचि । – पोथीले बाह्र दाना अण्डाहरू ओथारिरहेको छ ।)

झुप्चुक् ना. – चौध – fourteen (खक्‍कु मुनाकु झुप्चुक् कले लिसा । – ऊ जन्मेको चौध दिन भयो ।)

झुप्‌छित् ना. – पन्ध्र – fifteen (वक्‌या झुप्‌छित् कलुत् बेलोत्‌तिचि मतुमा । – बारीमा पन्ध्र दाना गोलभेडाहरू पाके ।)

झुप्‍रेत् ना. – अठार – eighteen (झुप्‍रेत् कप्वा वासङ्‍माचि मपोरा। – अठार वटा उत्तीसका बोटहरू हुर्किए ।)

झुप्लेत् ना. – उन्‍नाइस – nineteen (अक्‍ता नावादो झुप्लेत् कपोङ्  मन्‍नाचि मसोन्‍नेन्चेन्याङ् । – एउटा डुङ्‍गामा उन्‍नाइस जना मानिसहरू हेलिदैछन् ।)

झुप्सुम् ना. – तेह्र – thirteen (आइ ना झुप्सुम् कप्वा खान्दानेचि तिउङ्चङ् ।- आज त तेह्र बोट पुस्टकारीहरू खनेँ ।)

झुप्सेत् ना. – सत्र – seventeen (अन्‌हि पोक्‍कु मन्‍नाआ झुप्सेत् करा डाक्‌सिचि चोओचि । – मोटो मान्छेले सत्रवटा केराहरू खायो ।)

झुप्छेत् ना. – सोह्र – sixteen (लाम्‌या झुप्छेत् कपोङ् मन्‍नाचि मबेन्याङ् । – बाटोमा सोह्र जना मानिसहरू आइरहेका छन् ।)

झुम्मा स.क्रि. – एकत्रित पार्नु – collect (साम्बा झुम्मा किना हेक्मा । – बाँस एकत्रित पारेर काट्नुपर्छ ।)

झुम्माचेन्मा स.क्रि. – एकत्रित हुनु/बैठक बस्नु/एक ठाउँ भेला हुनु – gather (के झुम्माचेन्मा किना दुम् तोङ्‌मा दोत् ओन्दे। – हामी सँगै बसेर कुरा मिलाउनु पर्छ होला ।)

झेत्वा ना. – चाँचर – thrush (झेत्वा वाहुत्दो चेन् । – चाँचर खोलामा चर्छ ।)

झेमा (दाँत) अ.क्रि. – ङिच्च – disappointed mood (मेन् रिमङ् एन् कङ् झेमा रिइम् । – नहासी दाँत ङिच्च देखाउन सक्छौं ।)

झोङ्‌नि रेप्मा वि. – ठाडो सीधा उभिनु – stand straight at a place (खक्‍कु झोङ्‌नि रेप्मा मुआङा । – उ ठाडो सिधा उभिन लागेको थियो ।)

झोम्‌नि युङ्‌मा वि. – झुम्‍म बस्नु – stay at a place without moving (झोम्‌नि युङ्‌मा सिओङ्‌याङ्‌कु । – झुम्म बस्न मन लागेको थियो।)