न्ह म्ह ʔ

ढक्/ढक्वा ना. – टुक्रा – piece (अक् ढक्वा सङ् बेत्‌दि । – एक टुक्रा दाउरा ल्याउँ ।)

ढाक्‍मा स.क्रि. – मिलाउनु/लगाउनु – make/arrange (बेना लुङ्‍वा ढाक्मा दोत् । – आउ पर्खाल लगाऔं ।)

ढाङ् ना. – आधा/टुक्रा – half/piece (अक् ढाङ् बेत्‌दि । – आधा ल्याउ ।)

ढाङ् ना. – थुप्रो/हार/लहर – pile/heap (सङ् ढाङ् चोपि । – दाउराको हार हेर ।)

ढाङ्‌मा स.क्रि. – टुक्र्याउनु – chop (साम्बा ढाङ्‌मा किना रिख्‍वा उक्मा दोत् । – बास टुक्रा पारेर चोया काढ्नु पर्छ ।)

ढाङ्‌सिवा ना. – आधा अक्षर – half letter (पिमासिवाबो कबुसित्दो पअङ् कर्‍रादो ताकु अक्ढाङ् खिप्मालुत् ढाङ्‌सिवा छाप्मादोत् । – शब्दको सुरु र अन्तिममा आउने आधार अक्षर आधा लेख्‍नु पर्छ ।)

ढिला ना. – खसि पारेको भाले सुँगुर – male pig (ढिला लोन्पुङ् नालो योक्‌खा थुल्‌लिकेस्‌सि । – ढिला सुँगुर निस्किगयो भने पिडालु बारी उधिन्छ ।)

ढेमा स.क्रि. – कुट्नु – hit/beat (छाचि ढेमा पलिनिन् । – केटाकेटीलाई पिट्नु हुँदैन ।)