न्ह म्ह ʔ

थरोङ्/थोरोङ् ना. – पुरुष – male (खक्‍कुबो कछा थोरोङ् हे मार्छा लिसा ? – उसको बच्चा केटा कि केटी भयो ?)

थक्मा स.क्रि. – ढाक्नु – cover (झारा थक्मा पुक्‍मा मुआङि । – सबै ढाक्न लागिसक्यो ।)

थक्सुङ् क्रि. – फैल्याउँछु – spread (अकु दुम् ङाआ थक्सुङ् । – यो कुरा म फैल्याउँछु ।)

थक्सुङ् क्रि. – ओछ्‌याउछु – lie down (तक्‍कु थक्सुङ् । – त्यो ओछ्‌याउछु ।)

थङ्‌ङि क्रि. – फैलिन्छौं – spread (कनिमाक् काचि मुए नालो थङ्‌ङि। – राम्रो काम गर्‍यौं भने फैलिन्छौं ।)

थङ् क्रि. – फैलिन्छ – spreads (सङ् हुदुम् पअङ् मि थङ् । – दाउरा बाले पछि आगो फैलिन्छ ।)

थङ्‌मा क्रि. – ओछ्‌याउनु – lie down (बाखादो दोरो थङ्‌मा कु ? – भुईमा के ओछ्‌याउने हो ?)

थत्‌नि/थत्‌निकेत्लो क्रि.वि. – त्यसरी – that way (तक्‍कु काचि थत्‌नि पेए । – त्यो काम त्यसरी होइन ।)

थत्वा ना. – थिगर – sediment (वालङ्बु थेन्इकु कथत्वा थोक्मा केन्मा दोत् कानेइ लुङ्वा योक्  । – घैलाको पानीको थिगर पोखाइ पठाउनुपर्छ है ढुङ्‌गा हुन्छ ।)

थ्वाङा/थ्वाङे क्रि.वि. – निशुल्क – free (अक्‍ता हिखा खक्‍कुआ थ्वाङे पइत्दोङ् । – एउटा झोला उसले निशुल्क       दियो ।)

थात्‍तुम् ना. – चरण – step (अक् थात्‍तुम् धाआ । – एक चरण सकियो ।)

थान्‍मा स.क्रि. – उक्‍काउनु/उठाउनु – peal off (पुरुप् थेम् थान्मा दोत्याङ्‌कु । – काक्राको झ्याल उठाउनु पर्नेछ ।)

थाप्मा स.क्रि. – खोल्नु/फुटाउनु – open (साम्बा थाप्मा  दोत्याङ्‌कु । – बास फुटाउनु पर्नेछ ।)

थाप्मा स.क्रि. – निफन्‍नु – winnow (साप्पाचा थाप्मा दोत् । – कोदो निफन्‍नुपर्छ ।)

थाप्सङ् ना. – संस्कार – culture (एन् थाप्सङ् नामा पलिनिन् । – हाम्रो संस्कार छोड्न हुन्‍न ।)

थुकुक्‍पा ना. – घरमुली – family head (कथुकुक्‍पा सुङ्‌सा  पचानिन् । – घरमुलीले खसिको मासु खादैन ।)

थुक्‍मा स.क्रि. – छान्‍नु – sieve (वाछोन् थुक्मा दोता । – जाँड छान्‍नु पर्‍यो ।)

थुङ्‌मा स.क्रि. – उधोमुण्टो पार्नु – to make head towards earth (छाचि युन्‍पा थुङ्‌माचि पलिनिन् । – केटाकेटीलाई उधोमुण्टो पार्नु  हुँदैन ।)

थुन्‍मा स.क्रि. – उसिन्‍नु – boil (बोक्‍सा वा थुन्मा दोत् । – सुँगुरको मासु उसिन्‍नु पर्छ ।)

थुन्‍मा अ.क्रि. – उधिन्‍नु – dig (अक्‍कु योक् खा थुन्मा दोत् । – यो पिडालु बारी उधिन्‍नुपर्छ ।)

थुन्वा ना. – थुक – spit (ङ्‌थुन्वा लोन्दा । – मेरो थुक आयो।)

थुप् क्रि. – सिलाउछ – sew (खक्‍कु तित थुप् । – ऊ कपडा सिलाउँछ।)

थुप् वि. – टर्रो – pungent (मेन्तुम्युक्‍कु सङ्‌सि थुप् । – नपाकेको फल टर्रो हुन्छ ।)

थुम् वि. – बढी हुनु – be more (ओन्कु ना थुम् । – यत्रो त बढी हुन्छ ।)

थुमा अ.क्रि. – थुक्‍नु – spit (झारादोत्‌नि थुमा केन्मा पलिनिन् । – सबैतिर थुक्नु हुँदैन ।)

थुमा वि. – बढी भयो – enough (ङ्‌रोङ् थुमा । – मेरो खाना बढी भयो।)

थुलुप् ना. – धुलो – dust (बाखा थुलुप् पालिसाचि । – माटोको धुलोले पुरिए ।)

थेत्‍तोङ् ना. – घोत्ली – a tree (मेसि चामा थेत्‍तोङ् धक्‌दि । – भैसिको लागि घोत्‍ली काट ।)

थेन्मा स.क्रि. – ठड्‌याउनु/उठाउनु – stand up (तक्‍कु थेन्मा दोत्याङ्‌कु । – त्यो ठड्‌याउनुपर्ने छ ।)

थेप् ना. – बोसो – fat (बोक्सा थेप्दो ङिइम्कु खान छु । – सुँगुरको बोसोमा पकाएको तरकारी बोसिलो हुन्छ ।)

थेमा स.क्रि. – पुग्नु/अघाउनु – enough (झारा थेमा दोत् । – सबैलाई पुग्नुपर्छ ।)

थेम्मसि ना. – एकार – a sign for letter (चोप्सो चोप्सो थेम्मसि छाप्‌दि। – हेरी हेरी एकार लेख ।)

थेम्मा स.क्रि. – छोप्नु – cover (चामायु थेम्मा ङेन्मा दोत् । – खाने चिज छोपी राख्‍नुपर्छ ।)

थेम्मा क्रि. – बाटो भुल्नु/हराउनु – lost the way/forget (आइ ङा थेम्मा मुङाङा । – आज म हराउन लागेँ ।)

थो ना. – आन्द्रा – intestine (बोक् थो मेत्‌दि लोओ । – सुँगुरको आन्द्रा सफा गरेर ल्याउ ।)

थोथरि ना. – कछुवा – tortoise (थोथरि वाचक् दोत्‌नि युङ् । – कछुवा पानी छेउछाउ बस्छ ।)

थोमा स.क्रि. – ल्याउनु (माथि) – bring (up) (सङ् थोमा दोत्याङ्‌कु । – दाउरा ल्याउनु पर्ने छ।)

थोम्मा स.क्रि. – नाच्नु – mundhum dance (आइ कखाखुत् बुङ्‌पेन्मी थोम्मा दोत्याङ्‌कु । – आज राती धामी बसाउनु/नचाउनु पर्नेछ ।)